‘VAN HET GAS AF’

‘VAN HET GAS AF’

Opdracht: Hulp bij een bijeenkomst om bewoners te informeren en draagvlak te creëren voor de energie transitie, waarbij mogelijk de wijk ‘van het gas af’ wordt voorbereid. De Groene Gastvrouwen heten de bewoners van harte welkom. Zij zorgen voor wat luchtigheid op de avond en na afloop noteren ze de ‘onderbuikgevoelens’.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Koffie en thee met lekkers geschonken vanuit het wagentje. Gesprekken gevoerd en op groene hartjes de gevoelens genoteerd.

Resultaat: De ‘onderbuikgevoelens’van de wijkbewoners is een goede graadmeter voor de gemeente waar ze hun verdere acties op kunnen afstemmen.

Act: Groene Gastvrouwen

Opdrachtgever: Gemeente Purmerend