Goud en schatten in de Tempel

Goud en schatten in de Tempel

Wijk De Tempel in Eindhoven bestaat 50 jaar. Via het buurtcultuurfonds van CKE Eindhoven en Woonbedrijf zijn De Koffiedames door de buurtbewoners gevraagd om de aanloop naar het feest toe mee vorm te geven. De Koffiedames gingen de wijk in met hun Mobiele Herberg De Gouden Tempel en nodigden buurtbewoners uit om plaats te nemen op een gouden stoeltje aan een gouden tafeltje met iets wat ‘goud’ voor hen was. Zo zijn ze gefotografeerd en het verhaal erachter werd opgetekend. Het resultaat was te bewonderen op de feestdag zelf in een expositie. Trots werden verhalen gedeeld en met interesse zijn ze naar de expositie en feestdag gekomen.

Opdracht: Hoe krijgen we meer verbinding in de wijk en hoe krijgen we mensen naar de feestdag toe.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Drie weekenden zijn de Koffiedames door de wijk gegaan om mensen uit te nodigen. Buurtbewoners zijn geïnterviewd en gefotografeerd. Schoolkinderen zijn uitgedaagd om kunstwerkjes te maken met als thema ‘mijn buurt’.

Resultaat: De Koffiedames brachten roering in de wijk en zorgden ervoor dat er ook veel wijkbewoners naar de feestdag zijn gekomen.

Inzet act: Koffiedames. Fotograaf. Verzorging van drukwerk flyers, posters etc.